Posudek k této výstavě
18. 10. 2009
NVP Brno
mladých
výborná 2.
Posudek k této výstavě
23. 5. 2009
OKV Brno
dorostu
J. Parylová
velmi nadějná 1.