Posudek k této výstavě
19. 9. 2009
OKV Úvalno
otevřená
výborný 2., rČKŠ
Posudek k této výstavě
23. 5. 2009
KV Brno
mladých
J. Parylová
výborný 2.
Posudek k této výstavě
19. 10. 2008
NV Brno
dorostu
P. Pavelek
velmi nadějný 1.