Posudek k této výstavě
23. 5. 2009
KV Brno
dorostu
J. Parylová
nadějný