1. 11. 2009
ZOP
80 bodů
Velmi dobře
M. Nalezená
21. 8. 2009
ZZO
51 bodů
Prospěl výborně
L. Šimek