Date of the Birth: 15.10.2005

Registration Number: CMKU/KM/6702/05


Typization: 00/5A/5

High: 34 cm


Shows: ČKŠ, Regional Winner, 2 x rCAC, CAJC

Owner: Klára Šupková

Siblings: Alkohol z Apatyky
               Aspirin z Apatyky

               Aloe z Apatyky