Hodnocení svodu a bonitace

      Výsledek bonitace a svodu dorostu se zapisuje do speciálního formuláře a je vyjádřen ve formě tzv. bonitačního kódu,
ve kterém je ve zjednodušené formě "popsán" vzhled jedince.

Kód má tři části:
        - dvě číslice před lomítkem označují skus a barvu oka
       - číslo za prvním lomítkem vyjadřuje celkový vzhled, první a případně další písmena více či méně žádané znaky plemenné příslušnosti
       - při svodu dorostu následuje za lomítkem následuje symbol buď pro "plus" – orientačně vyjadřující pozitivní povahové předpoklady, nebo pro "minus"
       - u bonitačního kódu za lomítkem následuje pro malé a střední knírače jedno číslo vyjadřující povahu, pro velké knírače mohou následovat až tři čísla; pro odvahu, bojovnost a tvrdost
       - pokud jedinec negativně reagoval na střelbu na konci za pomlčkou je tato skutečnost zapsána písmenem "s"

      Písmena a čísla v bonitačním kódu za sebou následují v pořadí, které udávají římské číslice v jednotlivých polích. Chybějící zuby se označují malým písmenkem odpovídajícím počtu chybějících zubů (např. "a" znamená že chybí 1 zub, "b" že chybí
2 zuby...). Hodnocení políček na levé straně se do bonitačního kódu nezapisuje, ale uvádí se v přehledech výsledků bonitací.

Ideální je, pokud má jedinec bonitační kód 00/5A/5 a v poznámkách čísla 0, 1, 0. 
Barva P+S

0 Standard
1 Tmavá
2 Světlá
3 Maska příliš tmavá
4 Maska světlá
5 Nerov.rozlož.barvy
6 Úhoří pruh
7 Žlutá vystupuje
8 Světlé znaky
9 Výrazné kontury
 
I

Skus

0 Nůžkový
1 Těsný nůžkový
2 Klešťový
3 Alveolární výklon
4 Podkus
5 Předkus
6 Šikmý přípustný
7 Šikmý nepřípustný
8 Nepravid.nůžkový
9 Zcela nepravidelný
 
II
Chybějící zuby
 
Barva černá

0 Černá lesklá
1 Černá matná
2 Prokvetlá
3 Šedý nádech
4 Hnědý nádech
5 Rezavý vous
 
III
Oko

0 Tmavě hnědé
1 Hnědé
2 Světle hnědé
3 Světlé
4 Dravčí
 Chrup

0 Úplný
1 Neúplný
2 Slabý
3 Narušený
4 Více zubů
 
Barva černostříbřitá

0 Standard
1 Prokvetlá
2 Šedivá
3 Nažloutlé znaky
4 Nahnědlé tělo
5 Neohraničené znaky
 
Barva bílá

0 Standard
1 Hnědý nádech
2 Rezavý vous, nohy
3 Depigmentace
4 Žlutý nádech
 
IV
Celkový vzhled

0 - Hladkosrstého pinče
1 - Příliš lehký, chrtovitý
2 - Malý, pod hranicí určenou standardem
3 - Lehký při výšce požadované standardem
4 - Požadované síly, M 30-32 S 45-47 V 60-65
5 - mohutnosti a ušlechtilosti M 33-35 S 48-50 V 66-70
6 - Standardní výšky, ale hrubší, méně ušlechtilý
7 - Přerostlý, ale odpovídající síly a ušlechtilosti
8 - Příliš těžký a málo ušlechtilý
9 - Zcela netypický pro přílišnou hrubost
 
Ucho

0 Kupírované
1 Nekupírované
2 Vadně nasazené
3 Vadně nesené
4 Nekupír.stojící (1s)
 
V
Znaky plemenné příslušnosti

A - V rámci požadavků standardu
B - Delší, lehčí, případně prohnutá partie nosu
C - Kratší, těžká, případně houbovitá partie nosu
D - Nedostatky v utváření lebeční části hlavy
E - Lymfatická: hlava, lalok, pysky, koutky
F - Nesprávný čelný sklon (stop)
G - Celkově malá nebo krátká hlava
H - Nedostatky v utváření, uložení a výrazu oka
I - Nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz
J - Vady ucha
K - Kryptorchismus
L - Vady ve zbarvení srsti
M - Hladkosrstý, bez vousů, brady
N - Řídká srst, málo nebo bez podsady
O - Jemná, případně otevřená srst, měkký vous a nohy
P - Vady v nasazení, utváření a nesení krku
Q - Měkké zápěstí, otevřené tlapky
R - Vady v úhlení hrudníkových končetin
r - Vady v postavení hrudníkových končetin
S - Vady v utváření hrudníku
T - Dlouhý hřbet a bedra
V - Měkký nebo pronesený hřbet
W - Krátká rovná záď
X - Spáditá záď
Y - Vady v úhlení pánevních končetin
y - Vady v postavení pánevních končetin
Z - Vady ocasu
Chody

0 Pravidelné
1 Málo výrazné
2 Vpředu vázané
3 Vzadu vázané
4 Úzké vpředu
5 Úzké vzadu
6 Přešlap vpředu
7 Přešlap vzadu
Poznámka
 
VI
Povaha

1 - Bázlivý, plachý
3 - Nervózní, agresívní
5 - Vyrovn., sebevědomý
7 - Náznak flegmatičnosti
9 - Zcela flegmatický
  VI                  VII                  VIII
Odvaha        Bojovnost        Tvrdost
1 - Žádná
2 - Malá
3 - Dost.
4 - Dobrá
5 - Velmi dobrá