Chovnost - co to znamená?

      Pořídili jste si štěňátko s rodokmenem (Průkazem původu). Pejsánek se už doma určitě pěkně zabydlel a vy začínáte přemýšlet o tom, co byste mohli společně podniknout. Jednou z možností je zapojit se do chovatelského života.
      Dorostenec už začíná vypadat jako knírač a vy přemýšlíte o tom, že byste si také mohli vychovat nějaká vlastní štěňátka a začínáte vybírat ženicha nebo nevěstu. V následujících řádcích byste se měli dozvědět všechno, co je potřeba udělat proto, aby se váš knírač mohl stát rodičem štěňátek s rodokmenem – tedy stát se chovným.
      Situaci by vám mohlo usnadnit členství v Klubu chovatelů kníračů, členové dostávají minimálně 4krát ročně klubový zpravodaj a mají 50% slevu na chovatelské akce (výstavy, svod, bonitace) pořádané klubem, kterých se pro získání chovnosti budete muset zúčastnit. Navíc se „z první ruky“ dozvíte, kdy se která akce bude konat a u koho se na ni můžete přihlásit.
      Aby se váš pejsek nebo fenka mohli stát chovnými zvířaty musíte se v uvedeném pořadí zúčastnit níže vypsaných akcí:

• zúčastnit se svodu dorostu ve věku od 9 měsíců

• absolvovat výstavu ve třídě dospělých (tj. od 15 měsíců) a dostat na ní ocenění výborný nebo velmi dobrý

• absolvovat bonitaci ve věku od 15 měsíců (výstava se musíte zúčastnit před bonitací) a získat na ní vyhovující bonitační kód opravňující k zařazení do chovu

• mít provedené vyšetření na dědičné oční vady - DOV (vyšetření je nutné absolvovat nejpozději před vystavením krycího listu, pro přeregistraci není toto vyšetření nutné).

      Poslední podmínkou pro zařazení do chovu je přeregistrace chovného psa resp. feny na Plemenné knize. Majitel psa musí po úspěšně splněné bonitaci poslat na Plemennou knihu (adresa je uvedena na Průkazu původu) originál průkazu původu a průvodní dopis, ve kterém žádá o přeregistraci. Na základě žádosti Plemenná kniha vystaví tzv. „Knihu krytí“. Průkaz původu přijde majiteli zpět dobírkou. Přeregistrace feny se provádí obvykle při zápisu prvního vrhu štěňat a „Kniha odchovů“ s průkazem původu feny je zasílána spolu s vystavenými průkazy původu pro první vrh.